Chromianowanie aluminium

Typy chromianowania:

Chromianowanie zielone

Chromianowanie zielone, czyli fosforochromianowanie za pomocą kompieli w kwasach fosforowym,  fluorowodorowym i chromowym, powleka elementy alumionowe powłokami nadającymi im kolor zielony, którego intensywność zależy od grubości powłoki.

Chromianowanie żółte

 Przy chromianowaniuwaniu żółtym, elementy aluminiowe poddawane są kompielom kwasu fluorowego z domieszką kwasu azotowego, zapewniającego odpowiedni poziom pH, a także w bezwodniku chromowym lub peparacie podobnym, dostarczającym do reakcji chemicznej odpowiednią ilość anionów chromianowych. Powłoki ochronne (0,4-1,2 g/m2) przybierają barwę zółtą.